Privacybeleid

Privacy verklaring Yoga, Herbs & Flow

Persoongegeven die Yoga, Herbs & Flow verzamelt

Yoga, Herbs & Flow verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Yoga, Herbs & Flow verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Voor en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Lichamelijke/geestelijke klachten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yoga, Herbs & Flow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de lessen aan te sluiten aan uw fysieke mogelijkheden
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Yoga, Herbs & Flow verwerkt ook persoonsgegevens dit is wettelijk verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
 • Om producten op te sturen naar u

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yoga, Herbs & Flow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > 6 jaar. verplichte bewaartermijn belastingdienst
 • Personalia > 6 jaar >verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Adres > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • E-mailverkeer > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
 • Naam en e-mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief > zolang u zich niet uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga, Herbs & Flow verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yoga, Herbs & Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yoga, Herbs & Flow gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijv. uw voorkeursinstelling onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Cookies kunt u volledig of gedeeltelijk uitschakelen, hoe, dat kunt kunt u lezen op: http://www.cookieuitschakelen.nl/cookiewet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yogaherbsandflow.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gegaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Yoga, Herbs & Flow zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Yoga, Herbs & Flow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen van misbruik zijn, neem dan contact op met Corrine Schot via info@yogaherbsandflow.nl

privacyverklaring Yoga, Herbs & Flow